Indie Pentax pancake 4028 2

Mình có thời gian gắn bó với lens Canon pancake trong công việc, chính xác là năm đầu khởi nghiệp công việc chụp ảnh cưới. Nên khi biết máy phim Pentax cũng có loại lens này mình liền đặt hàng ngay để trải nghiệm. Đúng như review trên internet, lens khá hiếm nên mình cũng tốn nhiều thời gian để tim người có lens bán. Lens rất nhỏ, gắn lên máy nhìn rất yêu, đặc biệt nhỏ gọn khi đi kèm thân máy Pentax LX của mình.

Indie Pentax pancake 4028 1

Lens được sản xuẩt từ 1976 đến 1984, đường kính 68mm, chiều dài 18mm.

Indie Pentax pancake 4028 3

Dưới đây là một số hình ảnh mình chụp máy Pentax LX đi kèm lens Pentax M 40mm F/2.8 pancake:

Indie Pentax pancake 4028 14

Indie Pentax pancake 4028 14

Indie Pentax pancake 4028 16

Indie Pentax pancake 4028 16

Indie Pentax pancake 4028 19

Indie Pentax pancake 4028 19

Indie Pentax pancake 4028 13

Indie Pentax pancake 4028 13

Indie Pentax pancake 4028 15

Indie Pentax pancake 4028 15

Indie Pentax pancake 4028 11

Indie Pentax pancake 4028 11

Indie Pentax pancake 4028 10

Indie Pentax pancake 4028 10

Indie Pentax pancake 4028 9

Indie Pentax pancake 4028 9

Indie Pentax pancake 4028 21

Indie Pentax pancake 4028 21

Indie Pentax pancake 4028 18

Indie Pentax pancake 4028 18

Indie Pentax pancake 4028 17

Indie Pentax pancake 4028 17

Indie Pentax pancake 4028 20

Indie Pentax pancake 4028 20

Indie Pentax pancake 4028 22

Indie Pentax pancake 4028 22

Indie Pentax pancake 4028 4

Indie Pentax pancake 4028 4

Indie Pentax pancake 4028 5

Indie Pentax pancake 4028 5

Indie Pentax pancake 4028 6

Indie Pentax pancake 4028 6

Indie Pentax pancake 4028 7

Indie Pentax pancake 4028 7

Indie Pentax pancake 4028 8

Indie Pentax pancake 4028 8

Related projects

comments