Phuc & Nha wedding day
Wedding Concept & Planning: The Planners
Venue: The Grand Ho Tram strip

“Tác phong chuyên nghiệp, tận tâm và hết lòng, cám ơn Indie đã giúp mình lưu giữ lại những khoảnh khắc quý giá trong ngày vui của mình.

Lúc đầu có hơi hoang mang vì sợ style của Indie không hợp với phong cách của mình, nhưng làm việc với Indie rồi mới thấy,

nếu có thể chọn lại lần nữa, mình nhất định vẫn sẽ lựa chọn Indie. Hai bạn thân thiện và dễ gần làm mình nhiều lúc quên mất 2 bạn là nhiếp ảnh,

mình cứ tưởng như có thêm 2 người bạn mới đến chung vui với bọn mình. Cám ơn Indie nhiều lắm.

Mình tin Indie sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Hy vọng sẽ lại có dịp làm việc với Indie trong tương lai nha.

These guys are incredible. We love how they captured the reality of weddings – from happy tears to wiggly children to eye-rolls.

Their photos are truly authentic. Da is such a fun and comfortable yet professional person to work with.

He acted not only as a photographer but also a brother and a friend to us. He was also very patient and willing to adjust to our own style.

We had hesitated at first, but after working with him, we think that was the best decision ever.

We really appreciate all your hard work and patience Da. Wish Indie Photography all the best.” – From Nha

Indie Wedding Photography-1

Indie Wedding Photography-1

Indie Wedding Photography-2

Indie Wedding Photography-2

Indie Wedding Photography-3

Indie Wedding Photography-3

Indie Wedding Photography-4

Indie Wedding Photography-4

Indie Wedding Photography-5

Indie Wedding Photography-5

Indie Wedding Photography-6

Indie Wedding Photography-6

Indie Wedding Photography-7

Indie Wedding Photography-7

Indie Wedding Photography-8

Indie Wedding Photography-8

Indie Wedding Photography-9

Indie Wedding Photography-9

Indie Wedding Photography-10

Indie Wedding Photography-10

Indie Wedding Photography-11

Indie Wedding Photography-11

Indie Wedding Photography-12

Indie Wedding Photography-12

Indie Wedding Photography-13

Indie Wedding Photography-13

Indie Wedding Photography-14

Indie Wedding Photography-14

Indie Wedding Photography-15

Indie Wedding Photography-15

Indie Wedding Photography-16

Indie Wedding Photography-16

Indie Wedding Photography-17

Indie Wedding Photography-17

Indie Wedding Photography-18

Indie Wedding Photography-18

Indie Wedding Photography-19

Indie Wedding Photography-19

Indie Wedding Photography-20

Indie Wedding Photography-20

Indie Wedding Photography-21

Indie Wedding Photography-21

Indie Wedding Photography-22

Indie Wedding Photography-22

Indie Wedding Photography-23

Indie Wedding Photography-23

Indie Wedding Photography-24

Indie Wedding Photography-24

Indie Wedding Photography-25

Indie Wedding Photography-25

Indie Wedding Photography-26

Indie Wedding Photography-26

Indie Wedding Photography-27

Indie Wedding Photography-27

Indie Wedding Photography-28

Indie Wedding Photography-28

Indie Wedding Photography-29

Indie Wedding Photography-29

Indie Wedding Photography-30

Indie Wedding Photography-30

Indie Wedding Photography-31

Indie Wedding Photography-31

Indie Wedding Photography-32

Indie Wedding Photography-32

Indie Wedding Photography-33

Indie Wedding Photography-33

Indie Wedding Photography-33′

Indie Wedding Photography-33′

Indie Wedding Photography-34

Indie Wedding Photography-34

Indie Wedding Photography-35

Indie Wedding Photography-35

Indie Wedding Photography-36

Indie Wedding Photography-36

Indie Wedding Photography-37

Indie Wedding Photography-37

Indie Wedding Photography-38

Indie Wedding Photography-38

Indie Wedding Photography-39

Indie Wedding Photography-39

Indie Wedding Photography-40

Indie Wedding Photography-40

Indie Wedding Photography-41

Indie Wedding Photography-41

Indie Wedding Photography-42

Indie Wedding Photography-42

Indie Wedding Photography-43

Indie Wedding Photography-43

Indie Wedding Photography-44

Indie Wedding Photography-44

Indie Wedding Photography-45

Indie Wedding Photography-45

Indie Wedding Photography-46

Indie Wedding Photography-46

Indie Wedding Photography-47

Indie Wedding Photography-47

Indie Wedding Photography-48

Indie Wedding Photography-48

Indie Wedding Photography-49

Indie Wedding Photography-49

Indie Wedding Photography-50

Indie Wedding Photography-50

Indie Wedding Photography-51

Indie Wedding Photography-51

Indie Wedding Photography-52

Indie Wedding Photography-52

Indie Wedding Photography-53

Indie Wedding Photography-53

Indie Wedding Photography-54

Indie Wedding Photography-54

Indie Wedding Photography-55

Indie Wedding Photography-55

Indie Wedding Photography-56

Indie Wedding Photography-56

Indie Wedding Photography-57

Indie Wedding Photography-57

Indie Wedding Photography-58

Indie Wedding Photography-58

Indie Wedding Photography-59

Indie Wedding Photography-59

Indie Wedding Photography-60

Indie Wedding Photography-60

Indie Wedding Photography-61

Indie Wedding Photography-61

Indie Wedding Photography-62

Indie Wedding Photography-62

Indie Wedding Photography-63

Indie Wedding Photography-63

Indie Wedding Photography-64

Indie Wedding Photography-64

Indie Wedding Photography-65

Indie Wedding Photography-65

Indie Wedding Photography-66

Indie Wedding Photography-66

Indie Wedding Photography-67

Indie Wedding Photography-67

Indie Wedding Photography-68

Indie Wedding Photography-68

Indie Wedding Photography-69

Indie Wedding Photography-69

Indie Wedding Photography-70

Indie Wedding Photography-70

Indie Wedding Photography-71

Indie Wedding Photography-71

Indie Wedding Photography-72

Indie Wedding Photography-72

Indie Wedding Photography-73

Indie Wedding Photography-73

Indie Wedding Photography-74

Indie Wedding Photography-74

Indie Wedding Photography-75

Indie Wedding Photography-75

Indie Wedding Photography-76

Indie Wedding Photography-76

Indie Wedding Photography-77

Indie Wedding Photography-77

Indie Wedding Photography-78

Indie Wedding Photography-78

Indie Wedding Photography-79

Indie Wedding Photography-79

Indie Wedding Photography-80

Indie Wedding Photography-80

Indie Wedding Photography-81

Indie Wedding Photography-81

Indie Wedding Photography-82

Indie Wedding Photography-82

Indie Wedding Photography-83

Indie Wedding Photography-83

Indie Wedding Photography-84

Indie Wedding Photography-84

Indie Wedding Photography-84′

Indie Wedding Photography-84′

Indie Wedding Photography-85

Indie Wedding Photography-85

Indie Wedding Photography-86

Indie Wedding Photography-86

Indie Wedding Photography-87

Indie Wedding Photography-87

Indie Wedding Photography-88

Indie Wedding Photography-88

Indie Wedding Photography-89

Indie Wedding Photography-89

Indie Wedding Photography-90

Indie Wedding Photography-90

Indie Wedding Photography-91

Indie Wedding Photography-91

Indie Wedding Photography-92

Indie Wedding Photography-92

Indie Wedding Photography-93

Indie Wedding Photography-93

Indie Wedding Photography-94

Indie Wedding Photography-94

Related projects

comments