Hoang & Tra | Dalat in rainy season

Make up: Nhat Duy

“5 sao chứ có 500 sao em cũng cho luôn ấy <3. Từ anh chụp ảnh đến make up đều siêu siêu nhiệt tình, tận tâm <3.

Chúc Indie Wedding Photography ngày càng phát triển.” – Trà said.

indie wedding photography-22

indie wedding photography-22

indie wedding photography-9

indie wedding photography-9

indie wedding photography-10

indie wedding photography-10

indie wedding photography

indie wedding photography

indie wedding photography-8

indie wedding photography-8

indie wedding photography-4

indie wedding photography-4

indie wedding photography-13

indie wedding photography-13

indie wedding photography-14

indie wedding photography-14

indie wedding photography-5

indie wedding photography-5

indie wedding photography-3

indie wedding photography-3

indie wedding photography-15

indie wedding photography-15

indie wedding photography-6

indie wedding photography-6

indie wedding photography-11

indie wedding photography-11

indie wedding photography-12

indie wedding photography-12

indie wedding photography-7

indie wedding photography-7

indie wedding photography-16

indie wedding photography-16

indie wedding photography-17

indie wedding photography-17

indie wedding photography-19

indie wedding photography-19

indie wedding photography-20

indie wedding photography-20

indie wedding photography-21

indie wedding photography-21

indie wedding photography-18

indie wedding photography-18

Related projects

comments