Hai bạn trẻ dễ thương đến với INDIE, thực hiện bộ ảnh couple kỉ niệm ngày quen nhau với yêu cầu hơi đặc biệt:
tất cả hình ảnh phải được thực hiện bằng máy ảnh phim ở 1 địa điểm mà trước đây Đá chưa hề chụp.
Bộ ảnh được thực hiện sau ngày gặp gỡ vài ngày, ở địa điểm mà cả 3 người đều mới lần đầu đến.
 
Camera: Nikon F
Film: Kodak Tri X 400
Film developed at Croplab
indie-wedding-photography-18

indie-wedding-photography-18

indie-wedding-photography-2

indie-wedding-photography-2

indie-wedding-photography-3

indie-wedding-photography-3

indie-wedding-photography

indie-wedding-photography

indie-wedding-photography-4

indie-wedding-photography-4

indie-wedding-photography-5

indie-wedding-photography-5

indie-wedding-photography-6

indie-wedding-photography-6

indie-wedding-photography-7

indie-wedding-photography-7

indie-wedding-photography-8

indie-wedding-photography-8

indie-wedding-photography-9

indie-wedding-photography-9

indie-wedding-photography-10

indie-wedding-photography-10

indie-wedding-photography-19

indie-wedding-photography-19

indie-wedding-photography-11

indie-wedding-photography-11

indie-wedding-photography-12

indie-wedding-photography-12

indie-wedding-photography-15

indie-wedding-photography-15

indie-wedding-photography-16

indie-wedding-photography-16

indie-wedding-photography-17

indie-wedding-photography-17

indie-wedding-photography-13

indie-wedding-photography-13

indie-wedding-photography-14

indie-wedding-photography-14

Related projects

comments

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit